El Glaucoma és una neuropatia que cursa amb l’atròfia del nervi òptic, a causa d’un dèficit circulatori i mort de les neurones de la retina que condueixen el senyal elèctric cap al cervell perquè puguem veure.

La causa més important del glaucoma és una elevació de la pressió intraocular en acumular l’humor aquós en el seu interior. En condicions normals es segrega humor aquós a l’interior de l’ull, necessari per a la nutrició dels teixits i, la mateixa quantitat que es forma hagi de sortir fora de l’ull, així es manté una pressió constant.

Sabem que de vegades es tapona la zona de sortida de l’humor aquós, el trabècula, llavors s’acumula al seu interior, com una pilota que l’anem inflant, puja la pressió i comprimeix els petits vasos sanguinis de la retina, especialment els del Nervi Òptic , provocant la seva mort.

La pèrdua de visió és progressiva i s’altera primer la visió perifèrica, per això la majoria de persones que pateixen el glaucoma no s’adonen del problema fins a les fases finals, quan ja no es pot recuperar la visió pèrdua. Si la malaltia progressa condueix fins a la ceguesa.

El glaucoma és una malaltia amb base hereditària, per això recomanem als familiars d’un pacient amb glaucoma que es facin revisions per detectar abans que inicie les lesions del Nervi Òptic.

Actualment hi ha mitjans tecnològics molt sofisticats per a la seva detecció, bàsicament l’anàlisi de les fibres nervioses de la retina (GDx i OCT de màcula) i el cap del Nervi Òptic (OCT de papil).

Per al seu tractament disposem de fàrmacs que redueixen la producció de l’humor aquós i tècniques quirúrgiques que el tracten de forma definitiva. Generalment preferim iniciar el tractament amb fàrmacs però pel fet que tenen molts efectes secundaris, cada vegada més oftalmòlegs preferim anar cap a un tractament més definitiu, especialment ara amb les noves tècniques quirúrgiques mínimament invasives.

Al nostre Centre som pioners en els implants de sistemes de drenatge mínimament invasius i en la cirurgia escleral no penetrant, una tècnica que és la preferida per la majoria d’especialistes en glaucoma i que ha mostrat una elevada eficàcia i una gran seguretat, evitant els problemes que ocasionava la hipotensió després de la cirurgia amb les tècniques clàssiques de Trabeculectomia.

El Dr Vergés és un prestigiós cirurgià en la tècnica de esclerectomia profunda no penetrant, assistida amb làser, sent pioner en la utilització del làser de Erbium en aquesta tècnica, amb mulitples presentacions en congressos internacionals i publicacions que recullen les seves excel · lents resultats.

glaucoma barcelona
glaucoma barcelona

Esta entrada también está disponible en: Spanish English Russian French