LA DIETA TÉ UN PAPER FONAMENTAL EN EL CURS DE LA SÍNDROME “D’ULLS IRRITATS”

Cada vegada són més les evidències que demostren l’impacte de la dieta sobre la salut ocular. La irritació dels ulls per alteracions en la superfície ocular, és un clar exemple on els aliments que ingerim poden agreujar o millorar els símptomes de coïssor, fotofòbia i mala qualitat visual. En aquest article volem explicar el més…

EL TRACTAMENT HORMONAL DE REEMPLAÇAMENT AMB ESTRÒGENS AGREUJA L’ULL SEC

Aquest article té com a objectiu posar de manifest una de les complicacions més freqüents que veiem els oftalmòlegs, l’aparició o agreujament de la síndrome d’ull sec en dones post menopàusiques tractades amb teràpia hormonal de reemplaçament.  Una de les pràctiques habituals en dones post menopàusiques és l’administració d’hormones, la qual cosa es coneix com…